Speelautomatenvergunning horecabedrijf

Niet ieder horecabedrijf heeft de behoefte om speelautomaten te plaatsen. Mocht het bedrijf daar behoefte aan hebben dan dient het op grond van de Wet op de Kansspelen in het bezit te zijn van een vergunning.

Een aantal jaar geleden hadden gemeenten nog een grote vrijheid in het opstellen van eigen speelautomatenbeleid. Deze vrijheid is door een wetswijziging van enkele jaren geleden beperkt.

Op grond van de huidige wetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde 'hoog- en laagdrempelige' horecabedrijven. De meeste gemeenten gebruikten deze begrippen overigens al.

In laagdrempelige inrichtingen mogen in ieder geval geen kansspelautomaten worden geplaatst. Ten aanzien van hoogdrempelige inrichtingen blijft de gemeente de vrijheid houden om te bepalen in hoeverre hier automaten mogen worden geplaatst. In ieder geval mogen dat er maar maximaal 2 zijn.

Er zijn tot op heden al veel gerechtelijke uitspraken gevolgd over de vraag in hoeverre een horecabedrijf hoogdrempelig dan wel laagdrempelig is.

Hoewel van geval tot geval dient te worden bekeken in hoeverre een concreet bedrijf laagdrempelig is, wordt over het algemeen aangenomen dat broodjeszaken, cafetaria’s, snackbars en discotheken laagdrempelig zijn en in deze bedrijven dan ook geen kanspeelautomaten mogen worden geplaatst.

Het wettelijk criterium om te bepalen of een bedrijf hoogdrempelig dan wel laagdrempelig is betreft de vraag in hoeverre er naast het verstrekken van alcohol of maaltijden activiteiten in het pand plaatsvinden die een zelfstandige stroom van bezoekers van enige betekenis aantrekken.

Over het verschil tussen hoog- en laagdrempeligheid bestaat al jaren een uitvoerige discussie. Regelmatig wordt over dit onderwerp geprocedeerd. Met name wordt gediscussieerd over situaties waarin bijvoorbeeld cafés broodjes en/of snacks verkopen, al dan niet tijdelijk een dansvloer wordt gecreëerd, een lunchmenu wordt geserveerd, of een aantal internetaansluitingen aanwezig is.

Overigens mogen gemeenten niet in verschillende gevallen binnen dezelfde gemeente verschillend handelen. Daarnaast heeft de rechter ten aanzien van een grote stad overwogen dat deze stad eerst zelf criteria op papier diende te zetten die de stad bij de beoordeling van de hoog- en laagdrempeligheid hanteert en welk gewicht de gemeente daarbij toekent aan het resultaat van de toetsing van elk van deze criteria. Met andere woorden: het staat de gemeente niet vrij om enkel te doen wat haar goeddunkt.

Voor het aanvragen of verlengen van een speelautomatenvergunning zijn leges verschuldigd. De hoogte van de leges verschilt per gemeente.

Onze specialisten op dit onderwerp:

Tips

Realiseert u zich, voordat u een horecaconcept ontwikkelt eerst in hoeverre dit concept 'hoogdrempelig' is dan wel hoogdrempelig kan worden gemaakt (indien gewenst).
Pas op bij wijzigingen in het bedrijfsconcept; deze kunnen er soms toe leiden dat het bedrijf laagdrempelig wordt en de speelautomatenvergunning kan worden ingetrokken.