Advocaat horeca - horecabeleid

De horeca vervult binnen een gemeente in zijn algemeenheid een positieve sociaal/maatschappelijke en economische functie. Om deze activiteiten te reguleren dienen gemeenten consequent en helder horecabeleid op te stellen. Dit beleid is zowel in het voordeel van de gemeente als de bezoekers van de horeca, de eventuele omwonenden van de horeca-inrichtingen en de exploitanten. Een advocaat voor horeca ondernemingen kan hierbij ondersteuning bieden.

Horecarecht in Nederland

De horecaregelgeving in Nederland is complex; gemeenten en horecaondernemers dienen rekening te houden met tal van wet- en regelgeving zoals o.a. de Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen, Wet particuliere beveiligorganisaties en recherchebureaus, Opiumwet, APV, horecaverordening, Speelautomatenverordening, Brandveiligheidverordening, Wet op de Ruimtelijke Ordening, Bouwbesluit, Woningwet, Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, Leefmilieuverordening, Wet Milieubeheer, Wet op de openluchtrecreatie, Tabakswet, Warenwet, etc.

Regelgeving en bestuursorganen

Het is voor bestuursorganen in de praktijk vaak niet eenvoudig om het horecarecht geheel up to date te houden. Daarnaast speelt op het gebied van horecarecht nog het probleem van tegenstrijdige regelgeving, of liever: tegenstrijdige interpretatie door de verschillende afdelingen en instellingen van de diverse bestuursorganen.

Bestuursorganen blijken in de praktijk veelal problemen te ervaren bij het opstellen van helder en effectief horecabeleid. Gemis aan capaciteit binnen de bewuste gemeente is hier soms ook debet aan.

Het ontbreken van deugdelijk horecabeleid wordt in de praktijk vaak pas ervaren op het moment dat een situatie uit de hand gelopen is. Denk hierbij aan het niet eenvoudig meer kunnen terugdraaien van ongewenste situaties. Veelal wordt pas op dat moment de politiek en/of de ambtenaren verweten dat er geen deugdelijk horecabeleid is opgesteld.

Een deugdelijk horecabeleid

Ook komt het voor dat gemeenten in gerechtelijke uitspraken worden geconfronteerd met de gevolgen van het niet hebben van een deugdelijk horecabeleid. Zo kan het ontbreken van deugdelijk inzichtelijk terrassenbeleid ertoe leiden dat er in een later stadium door een rechter wordt uitgesproken dat in een bepaald geval een terrasvergunning niet had mogen worden geweigerd en de gemeente met een aanzienlijke schadeclaim wordt geconfronteerd. Deze situatie lijkt in de praktijk zelfs toe te nemen.

Ons kantoor ondersteunt zowel gemeenten bij het opstellen van horecabeleid als horecaondernemers die gemeentelijk beleid willen beïnvloeden door middel van een ervaren advocaat, gespecialiseerd in horeca ondernemingen. In verband met het voorkomen van belangenverstrengeling treedt ons kantoor niet op voor gemeenten waarbinnen horecacliënten van ons kantoor zijn gevestigd.

» Handhavingsbeleid
» Speelautomatenbeleid
» Bibob-beleid
» Prostitutiebeleid
» Coffeeshopbeleid

Meester advocaten biedt meerdere specialismen. Naast een advocaat voor horeca ondernemingen vindt u bij ons ook een advocaat voor franchise-ondernemingen of een advocaat in arbeidsrecht. Amsterdam is de plaats waar ons kantoor gevestigd is.