Advocaat ambtenarenrecht

De rechtspositie van een ambtenaar is in veel opzichten vergelijkbaar met die van werknemers in het reguliere arbeidsrecht. De verschillen tussen een ambtenaar en een werknemer lijken steeds kleiner te worden. Toch zijn er nog steeds een aantal cruciale verschillen in de rechtspositiewaardoor specifieke kennis en ervaring is vereist om ambtenaren deskundig bij te staan. Die ervaring vindt u bij een advocaat in ambtenarenrecht van Meester advocaten.

Kenmerken ambtenarenrecht
Één van de bijzondere kenmerken van het ambtenarenrecht is de wijze waarop wordt geprocedeerd. Zo kan tegen een besluit binnen 6 weken een bezwaarschrift worden ingediend. Indien het bezwaar ongegrond wordt verklaard kan vervolgens een beroepschrift worden ingediend.

Tevens kan in spoedeisende gevallen -zoals bijvoorbeeld bij de wens tot doorbetaling van salaris bij verleend ontslag- een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Een besluit kan betrekking hebben op ontslag, maar ook bijvoorbeeld op schorsing en de aanstelling in een functie. Zelfs een beoordeling kan een besluit zijn waartegen de mogelijkheid van bezwaar en beroep openstaat.

Een advocaat in ambtenarenrecht inschakelen
Het is niet verplicht om in het ambtenarenrecht een advocaat in te schakelen. Wel is het vaak verstandig. Het komt ook regelmatig voor dat een advocaat uitsluitend 'op de achtergrond' adviseert over ambtenarenrecht zonder dat het bestuurorgaan daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Meester advocaten beschikt over meerdere advocaten en juristen die ervaring hebben met ambtenarenrecht. In veel gevallen heeft de jurist/advocaat tevens eerder ervaring opgedaan binnen de (gemeentelijke) overheid. Ook voor een advocaat in bestuursrecht en specifiek voor een advocaat in ambtenarenrecht in Amsterdam kunt u bij ons terecht.

Meester advocaten staat zowel ambtenaren als bestuursorganen bij in procedures en onderhandelingstrajecten, maar ook gewoon ter algemene advisering.