protest door omwonenden

Als omwonende kunt u geconfronteerd worden met ongewenste bebouwingen of ingebruikname van gronden of panden in uw omgeving. Zowel pandeigenaren als huurders kunnen daarbij de behoefte hebben om dergelijke activiteiten tegen te gaan. 
Het is niet verplicht om als omwonenden een advocaat in te schakelen. Het is echter vaak wel verstandig.

Advocaat omwonenden
Zowel voor grote groepen verenigde belanghebbenden als voor individuele particulieren en bedrijven treedt Meester advocaten in dergelijke kwesties op. Activiteiten van de advocaat omwonenden bestaan bijvoorbeeld uit:

 • Advisering over de wijze waarop een dergelijke belangengroep zich het best kan verenigen
 • Het verstrekken van advies over het betreffende probleem
 • Het eventueel bemiddelen met de bewuste gemeente (c.q. bestuursorgaan) over deze problematiek
 • Het onderhouden van contact met de bevoegde ambtenaren, maar ook bestuurders en eventueel politici
 • Het eventueel voeren van (gerechtelijke) procedures zoals de bezwaarschriftprocedure, het treffen van een voorlopige voorziening en de beroepschriftprocedures


Een aantal voorbeelden waarin ons kantoor reeds heeft opgetreden:

 • Het bebouwen van 'inbreidingslocaties' met veel woningen (te dichte bebouwing, inclusief parkeernorm)
 • Het plaatsen van een zendmast in de nabijheid van woningen
 • Het renoveren van een winkelcentrum met bovenliggende woningen
 • Het plaatsen van een groot theater of discotheek nabij woningen/appartementen
 • Het plaatsen van een vuurwerkopslagplaats in de nabijheid van woningen
 • Kappen van bomen in een woonwijk
 • Het verplicht verplaatsen van woonboten
 • De gevolgen van de invoering van de Wabo op diverse manieren

Het komt ook regelmatig voor dat de advocaat van de omwonenden uitsluitend 'op de achtergrond' adviseert zonder dat het bestuurorgaan daarvan op de hoogte wordt gesteld.
Meester advocaten beschikt over meerdere advocaten en juristen die gespecialiseerd zijn in het bestuursrecht. In veel gevallen heeft de advocaat bestuursrecht ervaring opgedaan binnen de (gemeentelijke) overheid.