Handhavingsbeleid

Gemeenten zijn verplicht tot correcte handhaving van de wet- en regelgeving. Er moet nu eenmaal worden opgetreden tegen illegale situaties.

Veel gemeenten hebben daartoe beleid opgesteld. Hierin wordt aangegeven wanneer en op welke wijze zal worden opgetreden. Hoewel het niet verplicht is handhavingsbeleid op te stellen, heeft de wetgever dit wel duidelijk voor ogen gehad.

Als gemeenten al beschikken over handhavingsbeleid, hoeft dit nog niet altijd deugdelijk beleid te zijn. Er kan bijvoorbeeld nieuwe regelgeving in werking zijn getreden, terwijl het beleid nog gebaseerd is op oude regels. Vaak is er ook onvoldoende kennis en geschoold personeel om op correcte wijze handhavend op te treden. In combinatie met de complexe wet- en regelgeving leidt dit nogal eens tot problemen.

Vast staat dat veel problemen zouden kunnen worden voorkomen door middel van duidelijk, consequent en efficiënt handhavingsbeleid, dat op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Hoewel in het verleden de handhaving niet altijd de hoogste prioriteit heeft gehad lijken deze tijden nu te veranderen. Zo heeft de VWA het zogenaamde “tweedelijns toezicht” aangescherpt. Wanneer na controle door deze dienst blijkt dat een gemeente op bepaalde onderdelen niet functioneert op het adequaat vereiste niveau, dan bestaat de kans dat de gemeente een Plan van Aanpak dient op te stellen om de situatie te verbeteren. Advocatenkantoor Meester kan in dergelijke gevallen als coördinator fungeren voor de gemeente richting de VWA.

Advocatenkantoor Meester ondersteunt gemeenten en overige bestuursorganen bij het ontwikkelen van handhavingsbeleid, het zorgdragen voor een adequate uitvoering daarvan, beleidsmatige advisering en ondersteuning.